Програма за развитие

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
ОЛИМП-МАРТИН ДИНЕВ ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2 976.36 лв.

Начало: 22.01.2021 г.
Край: 22.04.2021 г.