Спазваме всички препоръки, в залата ще се допускат само трениращи с чисти обувки и задължителни кърпи!

Молим да не забравяте личната отговорност за спазване на хигиена, а ние ще се погрижим за останалото!

Всички официални рестрикции

Указанията, които трябва да се следват са:

Посетители на фитнес центрове и залите за фитнес спазват следните противоепидемични мерки:
    а) посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект;
    б) посетителите задължително спазват разстоянието от 1,5 м.;
    в) посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра/залата по фитнес;
    г) при желание да посетят груповите тренировъчни занимания посетителите се записват предварително, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията  от  1,5 м., не по-малко от 4 кв. м. на един човек и максимум 10 души;
    д) тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки;
    е) не се допуска осъществяване на физически  контакт със служители и други лица;
    ж) посетителите следват указанията на служителите;
    з) посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра/залата по фитнес;
    и) посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра/залата по фитнес;
    й) посетителите сами почивстват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти,  като почистват техните контактни повърхности;
    к) посетителите изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;
    л) посетителите използват наличните дезинфектанти след употреба на уреди и аксесоари;
    м) при възможност посетителите плащат безкасово;
    н) посетителите задължително  тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.