Условия и правила

При първото си посещение в клубовете на фитнес Олимп е безплатно.

Карта за достъп. На клиентите се издава индивидуална клиентска карта при закупуването на вид услуга. Всички клиенти трябва да носят картатаси при посещение в клубовете на ОЛИМП. При загубена карта се преиздава нова и се заплаща от съответния клиент.

Картите са лични и не се преотстъпват. Картите на нарушителите на това правило биват блокирани и анулирани незабавно. Всеки клиент има индивидуален профил и има възможност да си зареди депозит, който може да бъде използван за закупуване на продукти или услуги на Фитнес Олимп. Депозита не се възстановява и не може да бъде изтеглян от картата срещу паричната им равностойност или използвани по какъвто и да било друг начин, различен от посочения.

Сигурност. Във фитнес клубовете на Фитнес Олимп, в които шкафчетата в съблекалните не са с автоматични или механични ключалки с код, клиентите следва да си носят катинари за заключването им.Шкафчетата са на разположениесамо за времетраенето на тяхното посещение.

Фитнес Олимп не поема отговорност за евентуална загуба, кражба или повреда на лични вещи или ценности на територията на своите клубове, дори и оставените вещи да са в предвидените сейфове за съхранение на ценности.

Обувки и облекло. При трениране и посещаване на клубовете на Фитнес Олимп, от всички клиенти се изисква да носят подходящи и чисти обувки, които да бъдат обути на място. Това означава – без голи тела и боси крака, джапанки, външни обувки, ботуши, работни обувки и др. Ако чистите обувки са забравени, клиентите трябва да ползват калцуни при влизане и трениране в клуба. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват.

Деца под 14 годишна възраст не се допускат да тренират икоито нямат навършени 18 години, трябва да бъдат придружени от родител или декларация за разрешение да тренират с треньор.

Подрежданена свободните тежести и постелки. Свободните тежести и постелки се подреждат на определените за това стойки и места след използването им. Неспазването на това правило може да доведе до незабавно прекратяване на абонамента и отнемане на възможността за последващо присъединяване. В този случай, всички вече предплатени суми от страна на съответния клиент не се възстановяват

Насоки за клиентите. Клиентите са задължени да използват фитнес клубовете на Фитнес Олимп и съоръженията вътре в тях по предназначение и съобразно правилникаи указанията на персонала в съответния фитнес клуб. Те трябва да използват оборудването в клубовете в строго съответствие с всички техни правила или насоки и да се съобразят с всички указания на персонала на фитнеса, отнасящи се до ползването им.

Фитнес Олимп си запазва правото за всеки конкретен случай да откаже достъп до свой клуб на всяко лице, за което има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо, с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на служителите и клиентите.

Фитнес Олимп си запазва правото да променя цените, правилата, оборудването, графиците за инструктори, работното време на клубовете си и др. по всяко време, като обновяването на такива условия може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентите следва да отправят запитване до персонала на фитнеса за актуални оферти.

Фитнес Олимп не носи отговорност за заболяване, нараняване или вреда, която се дължи на вина на клиента или на трета страна, както и за събития, които нито компанията, нито нейните доставчици биха могли да предвидят или предвидят или предотвратят (включително, но не само вреда или нараняване в резултат на токов удар, влошаване или прикриване на медицинско състояние, вреда от ползването на съоръженията). Всички клиенти следва да се консултират с лекар, преди да започнат тренировки във Фитнес Олимп.

При регистрация в съответния фитнес клуб или в електронния магазин – www.fitnessolymp.bg , всеки клиент декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия и Условията и правилата на Фитнес Олимп.